Rengøring Esbjerg området 1811Rengøring

Handelsbetingelser

GENERELLE OPLYSNINGER

Firmanavn: 1811 Rengøring ApS
Adresse: Lindholmvej 20
Postnr. og by: 6710 Esbjerg V
CVR: 44255197
Telefon: +45 8181 1811
E-mail: info@1811rengoring.dk

PRISER

Alle priser er i danske kroner (DKK)og er inklusiv moms for private, mens de til erhvervsdrivende er eksklusiv moms. Vi forbeholder os ret til fra dag til dag at ændre vores priser uden forudgående samtykke.

BETALING

1811 Rengøring ApS modtager betaling via bankoverførsel eller indbetalingskort. Kunden er selv ansvarlig for at indbetale til det rette kontonummer eller indbetalingskort inden fakturaens forfaldsdato. Alle fakturabeløb er i DKK, danske kroner og inkl. moms.

LEVERING

1811 Rengøring ApS leverer serviceydelser senest til den tid, der er aftalt med kunden på skrift eller telefonisk. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid på dagen, medmindre parterne har aftalt andet.

ANSVAR

1811 Rengøring ApS tager ansvaret for eventuelle skader lavet af virksomhedens medarbejdere på boligens inventar, som ikke måtte skyldes almindeligt slid. 1811 Rengøring ApS har den lovpligtige skadesforsikring.

FORTRYDELSESRET

Det er ikke muligt at fortryde eller returnere en af 1811 Rengøring ApS’ serviceydelser efter levering heraf.

OPHÆVELSE

Ønsker du at opsige en indgået aftale med 1811 Rengøring ApS, kan dette som privat gøres indtil 48 timer før planlagt udførsel uden gebyrer. Opsiges/aflyses en opgave senere end 48 timer før planlagt arbejde, pålægges der kunden et gebyr på minimum 798,- DKK inkl. moms. Dette sker for at sikre, at 1811 Rengøring ApS overholder det lovpligtige varsel til sine medarbejdere, og kan kompensere den/de berørte medarbejdere minimum 50% af ydelsens varighed.

For erhvervskunder til 1811 Rengøring ApS kan opsigelse ske med henvisning til indgået kontrakt.

DATABEHANDLING

For at du kan indgå aftale med os og handle på vores hjemmeside eller telefonisk, har vi brug for følgende oplysninger om dig:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mailadresse
Oplysning om hvad du har købt

Vi behandler dine personoplysninger med det formål, at kunne levere ydelsen til dig, og for at kunne behandle henvendelser vedrørende dit køb. Behandlingen sker efter reglerne i vores persondatapolitik for 1811 Rengøring ApS. Heri kan du læse mere om, hvordan dine oplysninger behandles, hvornår de slettes, og hvilke rettigheder du har som registreret.

KLAGEMULIGHEDER

Du har som kunde hos 1811 Rengøring ApS mulighed for at klage over udført arbejde op til 24 efter endt arbejde. Du kan finde vores klagevejledning på hjemmesiden www.1811rengoring.dk under ”Information” og herefter ”Klagevejledning”. Ud fra de indtastede oplysninger, tager 1811 Rengøring ApS stilling til, hvordan vi din klage skal behandles.

Klages der over udført arbejde senere end 24 timer efter endt arbejde, eller klages der uden den rette billeddokumentation, anses klagen som ugyldig og vil ikke blive behandlet.

KONTAKT

1811 Rengøring ApS kan kontaktes mandag-lørdag i tidsrummet fra kl. 8.00-16.00 via telefon +45 8181 1811 eller via mail info@1811rengoring.dk.

ÆNDRINGER

1811 Rengøring ApS kan til enhver tid og gennem hjemmesidens fane ”Handelsbetingelser” ændre i virksomhedens gældende handelsbetingelser. Dette kan virksomheden gøre ensidigt og uden pligt til at oplyse kunderne herom.

LOV OG VÆRNETING

1811 Rengøring ApS er underlagt Danmarks lovgivning, og det er derfor til enhver tid Danmarks love der gør sig gældende.

Sker der uoverensstemmelser som kunden ikke kan løse i samspil med 1811 Rengøring ApS, henvises der til, at kunden eller virksomheden kan indbringe sagsanlæg til Byretten i Esbjerg.